Evropa brez Evropejcev

Krščanski temelji Evrope seveda niso absolutni, vendar pa njihova trajajoča sila, precejena skozi filtre različnih odmikov, sporov in kritičnega zavračanja, vseeno pomembno oblikuje samozavedanje evropskih ljudstev.Vročična debata o vključitvi izrecne omembe krščanstva v nastajajočo evropsko ustavo seveda poteka v skladu s predvidljivimi refleksi. Le-ti vodijo Sveti sedež in konzervativne politične stranke k zagovoru tovrstne vključitve, leve in liberalne stranke pa razsvetljenska tradicija sekularizma usmerja k nasprotovanju.

Avtor: Aleš Debeljak