Evangeličanska cerkev na Slovenskem

Vsak poskus kakršne koli spremembe družbene ureditve je v očeh pravoverne duhovščine pomenil velik greh, v primerih, ko so se zahteve po spremembah stopnjevala, pa je to že bilo krivoverstvo. Sledila je vpeljana kazen – sežig na grmadi………Reformacija tako v marsičem pomeni samo nadaljevanje boja za preoblikovanje in obnovo cerkve v skladu z učenjem Svetega pisma in z življenjskimi načeli prvih kristjanov.

Avtor: Vili Kerčmar