Razvoj slovenskega narodnega vprašanja

Primož Trubar je vsekakor ena velikih progresivnih figur slovenske zgodovine. Toda obenem se v nje izraža vsa šibkost, nerazvitost in politični oportunizem slovenskega meščanstva njegove dobe…..Reformacija se je notranje odtujila kmečko – plebejskemu ljudstvu, ker se je vse bolj povezovala z nemškim plemstvom. Prijatelj nemškega graščaka pa ni mogel biti tudi prijatelj slovenskega kmeta

Avtor: Edvard Kardelj