Rimski simpozij o Primožu Trubarju – kratka predstavitev

Avtor: prof. dr. Metod Benedik

V slovenskem zavodu v Rimu (Slovenik) je bil od 15. do 19. septembra simpozij o Primožu Trubarju. Pripravila sta ga Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti v Ljubljani in Slovenska bogoslovna akademija v Rimu.

Zvrstilo se je trideset referatov, ki so skušali čim dosledneje osvetliti Trubarjevo misel in delo. Raziskovali so pota njegovega izobraževanja, njegove stike z reformacijo in njeno literaturo in še posebej njegove spise, posvetila, predgovore in njegova pisma. Poudarek je torej bi ves čas na tem, kar je o nekem vprašanju povedal oziroma zapisal Trubar sam. Tako se referati odkrivali njegove poglede na posamezna teološka vprašanja in na njegov oseben pristop do Cerkve ter njenega poslanstva. Iz vsega, kar je sam zapisal nedvoumno izhaja, da je bil osebno zelo globoko veren človek, da si je prizadeval, da bi čim bolje spoznal krščansko vero in da je, kot je sam večkrat zatrdil, njegovo poglavitno poslanstvo pridiganje, oznanjevanje prave stare krščanske vere. Tega nikakor ne omejuje samo na Lube Slovence, ampak v svojih spisih (v pismih je to še posebej vidno) razločno poudarja, da bi rad to vero razširil med vsemi ljudstvi balkanskega polotoka vse do Carigrada. Odlično sredstvo pri tem mu je tisk. Pri tem je traba poudariti, da mu knjiga nikakor ni prvi in edini cilj in namen njegovega življenja in delovanja (kot še vedno lahko slišimo in preberemo), ampak le sredstvo, ki ima pa seveda v zgodovini slovenskega naroda, njegove kulture in samobitnosti izredno velik pomen.