Zbrana dela

Sv. Avguštin piše, de ty aydi so imeili okuli trydesseti tissuč bogou, tim istim so ty aydi vsakimu suie opravilu odločili inu izročili. Glih taku ie od papežou tim svetnikom, vsakimu nega rovnane inu oblast odločena. Oli iz le-tiga vsaki zastopni krsčenik more veiditi inu spoznati, de taka pergliha tih svetnikou h tim aydovskim malikom ie kriva, hudičeva, Bogu, nega bessedi inu time katekizmu cilu zuper. Zakai, tu Svetu pismu inu katekizmus nas očitu, zastopnu vuče, de Gospud Bug vse riči, katere ie on stvaril, sam rovna, viža, pela, regira po sui voli, inu pres nega vole en lass od naših glav inu oben vrabec iz strehe ne pade.

Avtor: Primož Trubar