Dobrodošli na domači strani Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar preko katere bo dnevno v stiku s svojimi člani in simpatizerji, pa tudi drugimi Slovenkami in Slovenci, tudi tistimi, ki ne mislijo tako kot mi, da je bil čas protestantizma (in tudi protireformacije) najpomebnejše duhovno in politično gibanje v 16-stoletju, čas, ko smo dobili pisano besedo, bili poimenovani za Slovence in Ljubljana za središče Slovenije, čas, ki zasluži spoštljivo spominjanje – tudi z vidika slovenske (in evropske) sedanjosti in prihodnosti.

To je bil čas, ko smo se Slovenci čisto zares podelili na dva pola in ta delitev, mutatis mutandis, še kar traja in traja. Ves čas slovenska politika, taka in drugačna, kot da ne more brez delitev. Komaj kaj je bilo v naši zgodovini takega o čemer smo se poenotili in zato bili v realizaciji tudi uspešni.

Svet se povezuje: iz ekonomskih, varnostnih in vrste drugih razlogov. Sedaj je čas, da tudi mi začnemo razmišljati predvsem o tem, kaj nas povezuje, kako skupaj živeti z vsemi mogočimi razlikami, ki so nekaj naravnega kot sta dan in moč, kot so letni časi.

Ekonomski interes, dasiravno je nadvse pomemben, je premalo za preživetje posameznika, naroda, človeštva, če hočete. Pomembno je nekaj več, kar je onkraj materialnega, je duhovnost, je kultura, je skupna zgodovina.

Ta naša stran bo odprta tribuna za razpravljanje prav o tem, kar je več, kar je onstran elementarne nuje, kar nas je v preteklosti delilo, predvsem pa, kaj nas mora v prihodnje povezovati.

Spoštovana obiskovalka, obiskovalec naše strani, ko se boste odločili, da se vključite v dialog, ki bo tekal na tej naši strani, razmišljajte predvsem o tem, kaj nam je skupno, kaj je tisto, ki sleherniku med nami in narodu kot celoti prinaša srečno, torej materialno in duhovno bogato življenje.

Viktor Žakelj