Večeri Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar

Organizator: Trubarjeva hiša literature in Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (dr. Božidar Debenjak)
Kontakt: [email protected], [email protected] in https://www.trubarjevahisaliterature.si/

Opis serije : Študijski večeri so namenjeni seznanjanju z današnjim stanjem vednosti o krščanstvu, zlasti o protestantizmu, ter o medverskem dialogu. V svobodni razvrstitvi potekajo predavanja kvalificiranih domačih in tujih strokovnjakov (po potrebi s konsekutivnim prevajanjem) o zgodovinskih, teoretičnih in pa praktičnih temah, včasih pa okrogle mize s tako tematiko. Nemajhen je poudarek na našem protestantizmu in novih spoznanjih v zvezi z njim. Predavanjem in okroglim mizam vedno sledi diskusija. Predavanja so tudi objavljena (s povzetkoma v slovenščini in v tujem jeziku) v strokovni reviji, ki jo izdaja društvo, “Stati inu obstati”, lasten slovenski povzetek pa prinaša društveno glasilo “Lubi Slovenci”.