Pravno obvestilo

Vsebine in fotografije, objavljene na www.drustvo-primoztrubar.si so last Slovenskega Protestantskega društva. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja Slovenskega Protestantskega društva.

SlovenskoProtestantsko drušrvo si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani brez predhodnega opozorila. Slovensko Protestantsko društvo bo storilo vse, da bodo informacije na straneh točne in podatki ažurni, vendar uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Na spletnih straneh www.drustvo-primoztrubar.si so objavljene povezave na spletne strani drugih podjetij/organizacij. Nad vsebinami na teh spletnih straneh Slovensko Protestantsko društvo nima nadzora, zato zanje ne prevzema nobene odgovornosti.

Politika zasebnosti

Uporabnikom spletnega mesta Slovenskega Protestantskega društva  želimo pojasniti, da bomo vse pridobljene informacije uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z vami in, da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo oziroma jih posredovali tretjim osebam.

Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za doseg namena. Na podlagi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe informiranja o naših aktivnostih in programih in vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi nase izobraževalne ponudbe.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da tako glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja katalogov podatkov in drugih pravic in obveznosti, ki jih Slovensko Protestantsko društvo kot upravljalec zbirke osebnih podatkov ima, v celoti spoštujemo zakonske določbe