Zbrana dela Primoža Trubarja

Zbrana dela Primoža Trubarja so veliki nacionalni izdajateljski projekt. Njihov namen je »zaokrožiti dosedanja znanstvena prizadevanja za osvetlitev dela prvega slovenskega pisatelja« (Igor Grdina).

Z objavo vseh spisov našega reformatorja, in sicer v podobi kar najmanj interpretativne znanstvenokritične edicije, je namen zbirke tudi narediti Trubarjeva dela v prvi vrsti dostopna sodobnemu bralcu in tako spodbuditi raziskovanje omenjenega obdobja v okviru različnih strok.

Znanstveno-izdajateljski projekt Zbrana dela Primoža Trubarja ni rezultat običajnega urednikovanja, temveč svoj nastanek dolguje več kot dve desetletji trajajočemu temeljnemu raziskovalnemu delu na meji med izdajateljstvom in znanstvenokritično edicijo. Izdana Trubarjeva besedila namreč spremljajo ustrezne znanstvene razprave, ki niso samo komentarji, kakor je običajno pri izdajah del slovenskih pesnikov in pisateljev med 18. in 20. stoletjem, temveč gre za študije, ki vključujejo vsaj zgodovinopisje, literarno vedo, imagologijo in zgodovino idej ter verovanj. Brez zadevnih študij, ki bralcu znanstveno poglobljeno razlagajo »mentalni slovar« v času nastanka Trubarjevih del, bi bila besedila prvega škofa slovenske evangeličanske cerkve in prvega slovenskega pisatelja – prve slovenske knjige – stoletja po nastanku za današnjega bralca pretežno nerazumljiva.

Zbrana dela Primoža Trubarja: https://www.pei.si/zaloznistvo/zbrana-dela-primoza-trubarja/