Novice

Študijski večer v veliki Banketni dvorani MOL

Vabilo

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 19. 6. 2024 ob 19.00 uri v veliki Banketni dvorani MOL, Mestni trg 1, Ljubljana

predava

dr. Božidar Debenjak

na temo

PRAZNIKI (VERSKI, LAIČNI, DRŽAVNI) IN SPOMINSKI DNEVI

Vsebina: Prazniki in spominski dnevi imajo različne temelje. Verski prazniki krščanstva slone na bibliji ali pa na posebni tradiciji ene denominacije. Spominski dnevi so lahko splošno sprejemljivi ali pa delijo.

Predavatelj je filozof in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Dogodek se bo odvijal v veliki Banketni dvorani MOL, Mestni trg 1, Ljubljana.

Vabilo na predavanje

Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 15. 5. 2024, ob 19.00 uri, v veliki sejni dvorani MOL, Mestni trg 1, Ljubljana

predava
prof. dr. Maca Jogan

na temo
BOŽJA LJUBEZEN, DEVICA MARIJA IN ŽENSKE

Vsebina: Glavna pozornost bo veljala Katoliški cerkvi, zgodovinski instituciji, ki
je utrjevala spolni (in razredni) red in podrejenost žensk. Sredstvo tega
utemeljevanja je bilo tudi poudarjanje Marijine izjemne bližine Bogu in slikanje
Device Marije kot vzornice za ženske; s tem v zvezi tudi odziv Cerkve na
emancipacijo žensk.

Predavateljica je zaslužna profesorica na Pedagoški fakulteti.

Dogodek se bo odvijal v veliki sejni dvorani MOL, Mestni trg 1, Ljubljana.

Vabilo na občni zbor 2024

Na podlagi statuta SPD Primož Trubar vas vljudno vabimo na redni letni občni zbor, ki bo

v petek, 26. aprila 2024 ob 18. uri v Spominskem domu Števana Küzmiča v Puconcih.

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Odprtje občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva,
 2. Imenovanje zapisnikarja, 2 overovateljev zapisnika in 2 članov komisije za sklepe,
 3. Poročilo o delovanju društva med obema občnima zboroma ter plan dela za leto 2024,
 4. Finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora,
 5. Višina članarine,
 6. Razprava o poročilih,
 7. Razno.

Iz Ljubljane in Rašice (mimo Maribora) bo organiziran prevoz, najverjetneje s kombiji.
Kdor je zainteresiran zanj, naj za prevoz iz Ljubljane obvesti Marijo Kuhar (mail:
[email protected] ali tel. 041 663 117), za odhod iz Rašice Matjaža Grudna
(mail: [email protected] ali tel. 041 787 405).
Pred občnim zborom se bomo ustavili v Vrtu spominov in tovarištva (Ustanova dr.
Šiftarjeva fundacija) na Petajncih. Odhod iz Ljubljane bo okoli 11. ure.

Vabljeni!

Posebna obvestila:

 • Za boljšo obveščenost o raznih prireditvah društva in drugih obvestilih se na naši
  spletni strani lahko prijavite na prejemanje novic. Nekatere novice zaradi
  stroškov sporočamo le po elektronski pošti.
  Zaradi varstva osebnih podatkov potrebujemo vaše privoljenje za prejemanje elektronske pošte. S seznama prejemnikovse lahko vedno odjavite, tako da nam to sporočite na naš društveni naslov.
 • Ob napovedi za odmero dohodnine imate možnost do 1% plačane dohodnine donirati enemu od upravičencev s seznama, na katerega sodi tudi naše društvo. Če tega še niste storili ali bi svojo odločitev spremenili, apeliramo na vas, da naše društvo izberete kot upravičenca in to sporočite davčnemu organu. Naša davčna številka je 54169542. Vsem, ki ste nas že izbrali za prejemnika donacije, se najlepše zahvaljujemo.

Ljubljana, 18. 4. 2024

predsednik SPD Primož Trubar
Matjaž Gruden, lr.

Študijski večeri v Trubarjevi hiši literature

Vabilo

Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 20. 3. 2024 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

predava
dr. Milena Mileva Blažić

na temo
Pravljični motivi in panjske končnice – Arhimed,
Luther, Napoleon, Orfej, Primavera

Vsebina:
Panjske končnice so ena izmed slovenskih kulturnih znamenitosti, ki so
reprezentativne za mednarodni kontekst. Motivi na panjskih končnicah se delijo
na verske in fantastične oziroma pravljične. Številni motivi so povezani s
slovensko (mladinsko) književnostjo, npr. Živali pokopavajo lovca, Pegam in
Lambergar, Bremenski mestni godci, Kmet in hudič, Tri predice. Panjske
končnice predstavljajo kulturni spomin časa in prostora. V njih se odraža
družbena kritika, propaganda, kot je denimo antiprotestantizem.

Predavateljica je redna profesorica na Pedagoški fakulteti.

Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, vhod s
Stritarjeve ulice 7

Študijski večeri v Trubarjevi hiši literature

Vabilo
Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 21. 2. 2024 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

predavata
Franci Just in Štefan Kardoš

na temo
So z nami, smo z njimi 1,
predstavitev prekmurske evangeličanske
književnosti
od 18. do 20. stoletja

Vsebina:
Del predstavitve bo tudi recital z naslovom V mojom gjeziki je moj dom.
Nastopil bo tudi glasbeni duet Katarina in Jože. V drugem delu predavanja bo
predstavljena tudi geografija evangeličanskega dela Prekmurja.
Predavatelja sta avtorja knjige So z nami, smo z njimi 1.

Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, vhod s
Stritarjeve ulice 7.

Vabilo na prireditev Vrnimo ljudem knjigo

Vabilo
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar vabi na
tradicionalno prireditev
VRNIMO LJUDEM KNJIGO,

Letošnja tradicionalna prireditev VRNIMO LJUDEM KNJIGO, ki jo
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar v sodelovanju z
Mestno knjižnico Ljubljana in pod pokroviteljstvom Mestne
občine Ljubljana pripravlja že 21. leto, bo v petek, 22. decembra
2023, ob 12. uri, pred Mestno hišo v Ljubljani.

S to prireditvijo se spominjamo požiga prvih slovenskih
protestantskih knjig na tem mestu pred 424 leti.

Obiskovalci si boste na stojnicah lahko brezplačno izbirali knjige
in jim vtisnili spominski žig.

Vljudno vabljeni.

Študijski večer v Mestni hiši Ljubljana

Vabilo
Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 20. 12. 2023 ob 19.00 uri v veliki sejni sobi (dostop
skozi Klub 11) Mestne hiše Ljubljana
.

predava
dr. Vanja Kočevar

na temo
Patent cesarja Ferdinanda II. o spreobrnjenju ali izselitvi
protestantskega plemstva notranjeavstrijskih dežel iz leta 1628

Vsebina: Cesar Ferdinand II. je 1. avgusta 1628 preostalo protestantsko
plemstvo treh notranjeavstrijskih dežel Štajerske, Koroške in Kranjske postavil
pred izbiro spreobrnjenja v katoliško veroizpoved ali izselitev iz vseh njegovih
dežel. Razlaga in pomen te listine.

O predavatelju: Predavatelj je znanstveni sodelavec na Zgodovinskem
inštitutu Milka Kosa – ZRC SAZU.

Dogodek se bo odvijal v veliki sejni dvorani, do katere se pride skozi Klub
11, v Mestni hiši, Mestni trg 1.
Pred dogodkom se zglasite pri vratarju in poveste, da greste v veliko
sejno dvorano. Varnostnik vas bo pospremil do nje (v kolikor ne veste kje
točno je).

Študijski večeri v THL

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 15. 11. 2023 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

predava
Marko Hren

na temo

Mistična načela in simboli v Plečnikovi arhitekturi

Vsebina:

Avtor bo predstavil novejšo raziskavo o mistiki Plečnikove Ljubljane in okolice,
ki sta jo letos januarja s soavtorjem dr. Janezom Kopačem premierno

predstavila na Ljubljanskem magistratu.

Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, vhod s

Stritarjeve ulice 7.

Študijski večeri v Trubarjevi hiši literature

Vabilo

Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 18. 10. 2023 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

predava
dr. Božidar Debenjak

na temo

O veri in »religiozni amuzičnosti«

Vsebina: Mesto Habermasovega pojma »religiozna amuzičnost« v diskusiji.

O predavatelju: Filozof dr. Božidar Debenjak je zaslužni profesor Univerze v
Ljubljani.

Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, vhod s
Stritarjeve ulice 7.

Študijski večeri v Trubarjevi hiši literature

Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 20. 9. 2023 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

predava
dr. Milena Mileva Blažić

na temo
Slovenska prijateljica Anne Frank – Anica Kovači

Vsebina: Dnevnik Anne Frank je na Unescovem seznamu svetovne kulturne
dediščine, ki ga je pisala od 1942-1944. Anna Frank je umrla v taborišču
Bergen-Belsen, kjer je bila od januarja do marca 1945. Tam je spoznala tudi
Anico Mislej, s katero sta se ob ograji taborišča pogovarjali in jo je Anica
tolažila. Pričevanja Anice Kovačič (1923-2019) so izjemnega pomena. Njeno
pričevanje je posneto na video intervjuju, kjer pripoveduje o srečanjih z Anno
Frank in drugimi sojetnicami. Anica Kovačič je pisala tudi dnevnik o taborišču,
ki je relevanten za preučevanje. Delo in življenje Anice Kovačič preučujeta
zgodovinarja, dr. Igor Jovanović in dr. Igor Šaponja iz Pule v okviru projekta
Stoletje evropskega antifašizma, ki se bosta tudi udeležila predavanja.

O predavateljici: Predavateljica je profesorica na Pedagoški fakulteti in
strokovnjakinja za mladinsko literaturo.

Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, vhod s
Stritarjeve ulice 7.