Poslanica ob 500 letnici

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar v katero se ne glede na življenjski in svetovni nazor, versko in politično pripadnost ter narodnostno opredeljenost združujemo vsi, ki spoštujemo bogato izročilo slovenskega protestantizma, se obrača na znanstvene in izobraževalne zavode, državne organe Republike Slovenije, verske skupnosti, civilnodružbene organizacije, strokovna društva, znanstvenike, množična občila in vso slovensko javnost s poslanico. S pozivom za kar najbolj ustvarjalno, strokovno plodno, spoštljivo, povezujoče, zavezujoče in spodbujajoče proslavljanje bližajoče se 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja junija 2008

Preberi več “Poslanica ob 500 letnici”

Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva)

Avtor:  doc. dr. Aleksander Bjelčevič

Od 20. do 22. novembra 2008 je v prostorih Univerze v Ljubljani v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske fakultete potekal 27. mednarodni znanstveni simpozij Obdobja s podnaslovom Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva). Programski odbor so sestavljali slovenski in tuji strokovnjaki (s Poljske, Slovaške, Hrvaške, Italije, Avstrije) za književnost, jezik, zgodovino, sociologijo, teologijo, muzikologijo in umetnostno zgodovino. Na simpozij se je prijavilo 67 udeležencev z 61 referati, od tega 45 iz Slovenije in 23 iz tujine (Hrvaške, Italije, Rusije, Ukrajine, Belorusije, Bolgarije, Makedonije, Srbije, Avstrije, Nemčije, Španije (Baskije) in ZDA). Poleg filologov so sodelovali še zgodovinarji, sociologi, muzikologi, etnologi, filozofi, umetnostni zgodovinarji in pedagogi, teologa ni bilo žal nobenega.

Preberi več “Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva)”

Perko v Šoštanju

Avtor: mag. Viktor Žakelj

Na nocojšnjo razstavo fotografa, g. Perka, po rodu in bivanju Dolenjca,Gorenjca in Primorca, zagotovo niste prišli le ljubitelji fotografske umetnosti, temveč – predpostavljam – tudi tisti, ki gojite spoštljiv odnos do Trubarja in drugih reformatorjev iz prelomnega 16 stoletja, kakor tudi reformacije sploh; nekateri pa verjetno tudi zato, ker čutite notranjo potrebo po verovanju na protestantski način.

Preberi več “Perko v Šoštanju”

Nagovor ob otvoritvi razstav: Andrej Perko, Stati inu obstati

Avtor: mag. Viktor Žakelj

Tu na častitljivem Placu, kjer je pred stoletji za nekaj desetletij domovala novoveška protestantska misel, na mestu, kjer jo je ob koncu 16 stoletja pomendrala nasilna reformacija, in so gorele prve slovenske tiskane besede, nocoj po zaslugi direktorice Jane odpiramo fotografsko razstavo inženirja in uveljavljenega fotografa Andreja. Dejanje je polno simbolike, radostnih in bridkih spominov, je priložnost za kratko srečanje s samim seboj, je prilika, da se zavemo svojih korenin, da podoživimo začetek naše etnogeneze, da se vprašamo, kaj moramo storiti, da reka slovenstva v amerikaniziranem, neoliberalnem, globaliziranem svetu ne bo za vedno presahnila.

Preberi več “Nagovor ob otvoritvi razstav: Andrej Perko, Stati inu obstati”

Kako stati inu obstati?

Avtor: mag. Viktor Žakelj

Slovenci, ki nas je za manjše evropsko mesto, smo čudežno obstali na tem križpotju Evrope. Kako je to mogoče? Morda je razloge treba iskati v premišljenemu uporništvu in neverjetni prilagodljivosti ter dejstvu, da smo bili ves čas dejavno vključeni v vsa velika gospodarska, politična, kulturna in duhovna gibanja in prerivanja na tem našem kontinentu. Trubar, ki se mu danes spoštljivo klanja ves kulturni svet, je stal tako rekoč na začetku slovenske etnogeneze, on je usmeril tok naše zgodovine, brez njega bi bila zgodovina tega podalpskega ljudstva drugačna in vprašanje je, ali bi o Slovencih, kot živem narodu, sploh še govorili.

Preberi več “Kako stati inu obstati?”