Vabilo na predavanje

Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 15. 5. 2024, ob 19.00 uri, v veliki sejni dvorani MOL, Mestni trg 1, Ljubljana

predava
prof. dr. Maca Jogan

na temo
BOŽJA LJUBEZEN, DEVICA MARIJA IN ŽENSKE

Vsebina: Glavna pozornost bo veljala Katoliški cerkvi, zgodovinski instituciji, ki
je utrjevala spolni (in razredni) red in podrejenost žensk. Sredstvo tega
utemeljevanja je bilo tudi poudarjanje Marijine izjemne bližine Bogu in slikanje
Device Marije kot vzornice za ženske; s tem v zvezi tudi odziv Cerkve na
emancipacijo žensk.

Predavateljica je zaslužna profesorica na Pedagoški fakulteti.

Dogodek se bo odvijal v veliki sejni dvorani MOL, Mestni trg 1, Ljubljana.