Vabilo na občni zbor 2024

Na podlagi statuta SPD Primož Trubar vas vljudno vabimo na redni letni občni zbor, ki bo

v petek, 26. aprila 2024 ob 18. uri v Spominskem domu Števana Küzmiča v Puconcih.

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Odprtje občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva,
 2. Imenovanje zapisnikarja, 2 overovateljev zapisnika in 2 članov komisije za sklepe,
 3. Poročilo o delovanju društva med obema občnima zboroma ter plan dela za leto 2024,
 4. Finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora,
 5. Višina članarine,
 6. Razprava o poročilih,
 7. Razno.

Iz Ljubljane in Rašice (mimo Maribora) bo organiziran prevoz, najverjetneje s kombiji.
Kdor je zainteresiran zanj, naj za prevoz iz Ljubljane obvesti Marijo Kuhar (mail:
[email protected] ali tel. 041 663 117), za odhod iz Rašice Matjaža Grudna
(mail: [email protected] ali tel. 041 787 405).
Pred občnim zborom se bomo ustavili v Vrtu spominov in tovarištva (Ustanova dr.
Šiftarjeva fundacija) na Petajncih. Odhod iz Ljubljane bo okoli 11. ure.

Vabljeni!

Posebna obvestila:

 • Za boljšo obveščenost o raznih prireditvah društva in drugih obvestilih se na naši
  spletni strani lahko prijavite na prejemanje novic. Nekatere novice zaradi
  stroškov sporočamo le po elektronski pošti.
  Zaradi varstva osebnih podatkov potrebujemo vaše privoljenje za prejemanje elektronske pošte. S seznama prejemnikovse lahko vedno odjavite, tako da nam to sporočite na naš društveni naslov.
 • Ob napovedi za odmero dohodnine imate možnost do 1% plačane dohodnine donirati enemu od upravičencev s seznama, na katerega sodi tudi naše društvo. Če tega še niste storili ali bi svojo odločitev spremenili, apeliramo na vas, da naše društvo izberete kot upravičenca in to sporočite davčnemu organu. Naša davčna številka je 54169542. Vsem, ki ste nas že izbrali za prejemnika donacije, se najlepše zahvaljujemo.

Ljubljana, 18. 4. 2024

predsednik SPD Primož Trubar
Matjaž Gruden, lr.