Novice

Študijski večeri v Trubarjevi hiši literature

Vabilo
Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 21. 6. 2023 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

predava
dr. Aleš Črnič

na temo
Religiološka kritika slovenjenja pojma religija

Vsebina: Slovarska opredelitev pojma religija odpira vrsto vprašanj, denimo
enačenje z besedo vera ali pa verstvo, veroizpoved. Evropski jeziki imajo poleg
svojega izraza za vero tudi izraz religija. Osebna vernost je zahodna značilnost
in je neevropskim religijam često povsem tuja.

O predavatelju: dr. Aleš Črnič je redni profesor religiologije na Fakulteti za
družbene vede in predsednik Slovenskega religiološkega društva.

Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, vhod s
Stritarjeve ulice 7.

Študijski večeri v Trubarjevi hiši literature

Vabilo

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 

17. 5. 2023 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

predava

dr. Darja Kerec

na temo

Slika prekmurskega protestantizma v medijih nekoč in danes
Prouti tvojemi bli’znyemu krivo ne izvedocsi

 

Vsebina: Osma božja zapoved, kot jo je leta 1786 v abecedniku za otroke zapisal prekmurski evangeličanski duhovnik in pisec Mihael Bakoš, je v 21. stoletju posebej povedna, saj se iskrenost in resnica umikata laži, posebej v medijih. Tudi v preteklosti so v časopisih črtili evangeličansko vero.

O predavateljici: Darja Kerec je predavateljica za novejšo in sodobno zgodovino na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Raziskuje zgodovinsko-kulturno problematiko v 19. in 20. stoletju, posebej v Prekmurju.

Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, vhod s Stritarjeve ulice 7.

Študijski večeri v Trubarjevi hiši literature.

Vabilo

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 19.4.2023, ob 19.00 uri, v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.

Predava
prof. dr. Eilert Herms

na temo

»Mir na zemlji« – iz krščanskega gledišča

(»Frieden auf Erden« – aus christlicher Sicht)

Predavanje bo v nemščini, prevod je zagotovljen.

O predavatelju:

Prof. dr. Eilert Herms je evangeličanski teolog in je predaval na več nemških univerzah, nazadnje več kot 20 let v Tübingenu.
.
Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani, vhod s Stritarjeve ulice 7.

Študijski večeri v Trubarjevi hiši literature.

Vabilo

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 18. 1. 2023 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

Predava
dr. Julijana Visočnik

na temo
Zakladi Nadškofijskega arhiva v Ljubljani s poudarkom na preučevanju reformacije
 
Vsebina:

Predstavitev Nadškofijskega arhiva, njegovih fondov in zbirk. Za obdobje reformacije in protireformacije posebej zanimive zapuščine škofov 16. stoletja. Doslej premalo upoštevana arhivska fonda – Škofijski in Kapiteljski.

O predavateljici:
Predavateljica od leta 2021 vodi Nadškofijski arhiv v Ljubljani, na univerzi pa predava epigrafiko in Latinsko paleografijo.
.
Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature, vhod iz Stritarjeve ulice 7.

Vabilo na predavanje v THL

Vabilo

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 21. 12. 2022 ob 19.00 uri v Trubarjevi hiši literature.

Predava
dr. Tadej Rifel 

na temo
Bogočlovek Kristus in Bogočloveštvo kot smisel človeštva 
 
Vsebina: O premislekih ruskih filozofov Vladimirja Solovjova (1853-1900) in Semjona Franka (1877-1950). Ob tem posebej: – o razumevanju Kristusa in njegove skrivnosti v zgodovinski in simbolni perspektivi, – o bibličnih in patrističnih temeljih samorazumevanja odnosa med Bogom in človekom, – o aktualnosti Bogočloveške skrivnosti za odnos med verujočimi in neverujočimi.     O predavatelju:
Predavatelj je doktor filozofije. Diplomiral je v Münchnu. Je avtor številnih strokovnih člankov.
.
Dogodek se bo odvijal v Trubarjevi hiši literature, vhod iz Stritarjeve ulice 7.  

Vabilo na prireditev Vrnimo ljudem knjigo

Letošnja tradicionalna prireditev VRNIMO LJUDEM KNJIGO, ki jo Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana in pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana pripravlja že 20. leto, bo v petek, 23. decembra 2022, ob 12. uri, pred Mestno hišo v Ljubljani.

S to prireditvijo se spominjamo požiga prvih slovenskih protestantskih knjig na tem mestu pred 423 leti.

Obiskovalci si boste na stojnicah lahko brezplačno izbirali knjige in jim vtisnili spominski žig.

Vljudno vabljeni.

Proslava Dneva reformacije!

Spoštovani,

Letošnja državna proslava Dneva reformacije bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 28.10.2022 ob 20.00 uri.
Zaradi kratkega roka zbiramo prijave za udeležbo zgolj elektronsko. Naprošamo vas, da nam do 10.10.2022 na naš elektronski naslov sporočite, če se želite proslave udeležiti ter imena ter priimke udeležencev. 

Zainteresirani iz Prekmurja se obrnite na podružnico društva ali Evangeličansko cerkev, saj bo za vas državni protokol dostavil vstopnice po pošti, da jih prejmete še pred prihodom v Ljubljano.Prosimo tudi, da na prireditev povabite vse, ki jih ta pošta ne bo dosegla, saj nimamo v elektronski evidenci vseh članov, ampak le tiste, ki so naročeni na elektronske novice. Hkrati jih naprosite, da se sami naročijo na novice na naši spletni strani.

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar              

Stati inu obstati št. 34

Izšla je nova številka revije Stati inu obstati.

V elektronski obliki je dosegljiva na naši spletni strani.