Študijski večer v Mestni hiši Ljubljana

Vabilo
Slovensko protestantsko društvo Primož
Trubar vabi na

študijski večer, ki bo v sredo, 20. 12. 2023 ob 19.00 uri v veliki sejni sobi (dostop
skozi Klub 11) Mestne hiše Ljubljana
.

predava
dr. Vanja Kočevar

na temo
Patent cesarja Ferdinanda II. o spreobrnjenju ali izselitvi
protestantskega plemstva notranjeavstrijskih dežel iz leta 1628

Vsebina: Cesar Ferdinand II. je 1. avgusta 1628 preostalo protestantsko
plemstvo treh notranjeavstrijskih dežel Štajerske, Koroške in Kranjske postavil
pred izbiro spreobrnjenja v katoliško veroizpoved ali izselitev iz vseh njegovih
dežel. Razlaga in pomen te listine.

O predavatelju: Predavatelj je znanstveni sodelavec na Zgodovinskem
inštitutu Milka Kosa – ZRC SAZU.

Dogodek se bo odvijal v veliki sejni dvorani, do katere se pride skozi Klub
11, v Mestni hiši, Mestni trg 1.
Pred dogodkom se zglasite pri vratarju in poveste, da greste v veliko
sejno dvorano. Varnostnik vas bo pospremil do nje (v kolikor ne veste kje
točno je).